Svet-Stranek.cz
Pretoriáni Temnot

Náš kodex:

Náš kodex1. Šiř čest a slávu klanu
2. Nikdy o klanu nepromluv křivé slovo
3. Zastávej vždy řád a pořádek
4. Přísný zákaz napadat členy klanu v lize
5. Chovej všechny členy v úctě
6. Není ignorance, ale znalost
7. Není smrt, ale síla
8. Není ukvapenost, ale klid
9. Nejsou emoce, jen mír
10. Neznám slabost, pouze odvahu
11. Neznám strach, pouze víru
12. Neznám nerozvážnost, ale rozvahu
13. Bezpodmínečné dodržování zákonů v DE
14. Raději se ctí padnout, nežli se potupně vzdát
15. Nechť vaše slova provází moudrost a srdečnost

By Darth Daron